Pedagogisch Hulpverlener

Vacature Stagiair Pedagogisch Hulpverlener (begeleider)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste HBO geschoolde student (man) uit leerjaar 3 of 4 van een zorggerelateerde studie.

Het aantal uur per week betreft minimaal drie dagen (24 uur), onze voorkeur gaat uit naar een full-time stage (36 uur).

In overleg zullen de werkdagen worden bepaald. In principe is veel mogelijk.

 

Onderstaand informatie over de doelgroep:

Doelgroep
Volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 37 jaar met een laag IQ/licht verstandelijke beperking, problemen in de emotieregulatie/agressieproblematiek en/of meervoudige gedragsproblematiek (soms licht psychiatrische problematiek).

Hulpvraag doelgroep
Hulp bij allerlei vormen van het dagelijks leven, zoals dagbesteding of werk, hulp bij slechte emotieregulatie (agressieproblematiek), het uitbreiden van sociaal netwerk, schulden oplossen, gezond eetpatroon ontwikkelen, hulp bij verslaving, hulp bij persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke vaardigheden met uiteindelijk het doel tot zelfstandig leven.

Werkzaamheden Pedagogisch Hulpverlener
De begeleiding verzorgt de dagbesteding, springt in bij crisissituaties, controleert de schoonmaaktaken van de cliënten, voert individuele mentorgesprekken, leert sociale vaardigheden aan, levert een bijdrage aan de uitvoering van het zorgplan, probeert het sociale netwerk uit te breiden en hier contact mee te houden, rapporteert na afloop van de dienst en woont een team- en cliëntenoverleg bij. 

Hieronder volgt het profiel en de taken en verantwoordelijkheden van een begeleider:

Profiel: 
- Goede taalvaardigheid in woord en geschrift 
- Goede kennis van en vaardigheden voor cliëntrapportagesystemen 
- Affiniteit en ervaring met de LVB- en reclasseringsdoelgroep 
- Begrip, empathie, acceptatie en respect kunnen tonen voor (de problematiek van) cliënten 
- Vermogen de juiste balans tussen afstand en nabijheid te kunnen aannemen/bewaren 
- Pedagogische vaardigheden zoals grenzen stellen en gedrag corrigeren 
- Uitstekende crisis- en conflicthantering 
- Goed observatie- en signaleringsvermogen 
- Ordelijk, hygiënisch en representatief, bewust van voorbeeldfunctie 
- Verantwoordelijkheidsgevoel  
- Feedback kunnen geven en ontvangen 
- Goed kunnen samenwerken 
- Stressbestendig 
 
Taken/verantwoordelijkheid: 
- Lid begeleidingsteam (BT) 
- Begeleiding van cliënten, zowel individueel als in groepsverband 
- Mentorgesprekken voeren 
- Organiseren van bewonersoverleg en deze notuleren 
- Motiveert cliënten op gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en hygiëne 
- Motiveert en ondersteunt cliënten op het gebied van dagbesteding, sport, opleiding, werk en behandeling 
- Biedt inzicht in het eigen gedrag van cliënten 
- Geeft uitvoering aan het zorgplan en de werkdoelen van cliënten 
- Signalering van zorgen en successen in de begeleiding van cliënten 
- Communicatie met cliënten over werkwijze van instelling en instanties  
- Stelt inhoudelijke (dag)rapportages op 
- Cliëntenmentoraat 
- Meedenken over de aanpak op cliënt- en instellingsniveau 
- Verstrekken en aftekenen van medicatie 
- Indien nodig afnemen van urinecontroles 
- Neemt deel aan team- en cliëntenoverleg 
- Schrijft verslagen ter voorbereiding van het cliëntenoverleg 
- Is ondersteunend bij afbouw middelengebruik   - 

Wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag en/of agressieproblematiek zijn wij helaas alleen op zoek naar een man.

 

Heb je interesse? Neem dan contact op met:

Mirjam de Haan
MSc Gedragswetenschapper | Operationeel manager
m.dehaan@stichtingmaatwerkinzorg.nl 
020-6193727