Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is extern en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van Maatwerk in Zorg. Dit maakt dat de vertrouwenspersoon een neutrale en objectieve kijk heeft op de situatie van de cliënt of de medewerker. Alles wat de melder bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een (zwaar) misdrijf, kan het nodig zijn deze vertrouwelijkheid te doorbreken. Dit wordt dan wel besproken met de melder. De vertrouwenspersoon geeft geen informatie door naar anderen over de melder zonder toestemming van de melder. 

Alles wat de melder bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een (zwaar) misdrijf, kan het nodig zijn deze vertrouwelijkheid te doorbreken. Dit wordt dan wel besproken met de melder. De vertrouwenspersoon geeft geen informatie door naar anderen over de melder zonder toestemming van de melder. 


Werkwijze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon verzorgt desgewenst de eerste opvang van de melder. De vertrouwenspersoon:

- Biedt de melder emotionele en psychische steun;
- Geeft advies;
- Verwijst indien nodig door.


Als de melder besluit om een officiële klacht in te dienen, biedt de vertrouwenspersoon daarbij desgewenst ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit: 

- Het informeren van de melder over de klachtenregeling en de consequenties daarvan;
- De klacht op schrift stellen;
- De melder bijstaan voor, tijdens en na de klachtafhandeling. 


Voorop staat dat de vertrouwenspersoon samen met de melder gaat kijken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon zet alleen stappen als de melder daarom vraagt. De melder behoudt de regie.

 

Contactgegevens Vertrouwenspersoon 
Contactpersoon: Tsjip Boersma
e-mail: tsjip.boersma@interventio.nl
Telefoonnummer: +31(0)6 – 10 25 84 93