Stage gedragsdeskundige

Vacature Stagiair Gedragswetenschapper

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste HBO/WO geschoolde student (man of vrouw) uit leerjaar 3 of 4 van een zorggerelateerde studie.

Het aantal uur per week betreft minimaal drie dagen (24 uur), onze voorkeur gaat uit naar een full-time stage (36 uur).

Werkdagen:
Even week: ma, di, woe en do
Oneven week: ma, di, do en vrij

Over de werkdagen kan nog worden overlegd.

 

Onderstaand informatie over de doelgroep:

Doelgroep
Volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 37 jaar met een laag IQ/licht verstandelijke beperking, problemen in de emotieregulatie/agressieproblematiek en/of meervoudige gedragsproblematiek (soms licht psychiatrische problematiek).

Hulpvraag doelgroep
Hulp bij allerlei vormen van het dagelijks leven, zoals dagbesteding of werk, hulp bij slechte emotieregulatie (agressieproblematiek), het uitbreiden van sociaal netwerk, schulden oplossen, gezond eetpatroon ontwikkelen, hulp bij verslaving, hulp bij persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke vaardigheden met uiteindelijk het doel tot zelfstandig leven.

 

Werkzaamheden gedragsdeskundige
Ondersteuning van de gedragswetenschapper op meerdere vlakken: ondersteuning bij het schrijven van zorgplannen, evaluatiegesprekken voeren, rapporteren, contact met instanties onderhouden, schrijven van brieven voor bewoners, instanties of buren, het bijwonen en voeren van team- en cliëntenoverleggen, ondersteuning van begeleiding, voeren van intakegesprekken, wachtlijsten beheren, ondersteunen van gespreksvoering met wijkagenten, bewindvoerders, reclassering, behandelaren, buurtbewoners en gemeente.

Hieronder het profiel en de taken en verantwoordelijkheden van een gedragsdeskundige:


Profiel:
 
- Uitstekende taalvaardigheid in woord en geschrift 
- Goede administratieve vaardigheden, MS-Office 
- Deskundig op het gebied van LVB en gedragsproblematiek 
- Begripvolle, empathische, ontwapenende en respectvolle attitude 
- Vermogen om de juiste balans tussen afstand en nabijheid te kunnen aannemen/bewaren 
- Vertrouwensband kunnen opbouwen met cliënten 
- Leiderschapskwaliteiten zoals motiveren, vertrouwen wekken 
- Verantwoordelijkheidsgevoel 
- Stressbestendig  
- Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen  
- Ervaring met jongvolwassenen met een LVB en/of een reclasseringsachtergrond 
- Gericht op samenwerking 
- Goede kennis van de sociale systemen met betrekking tot cliëntondersteuning 
 
Taken/verantwoordelijkheden: 
- Aanwezig bij cliëntenraad  
- Oriëntatie- en intakegesprek nieuwe cliënten  
- Opstellen zorgplannen 
- Aanvragen van indicaties 
- Aanspreekpunt gemeenten, zorgkantoor en CIZ 
- Controle uitvoering begeleidingsdoelen 
- Ontvangen van MIC-formulieren en hierop acties uitzetten 
- Kwaliteitsbeheer: evalueren en controleren processen/protocollen op zorginhoudelijk gebied 
- Ondersteunen begeleiders op zorginhoudelijk gebied 
- Voeren van individuele gesprekken met clienten indien nodig 
- Voeren van halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met clienten 
- Contact met externe zorgverleners (collegiale consultatie) 
- Contact met netwerk cliënt en ketenpartners op cliëntniveau, zoals familie, behandelaars, reclassering, wijkagenten, huisarts en buurtbewoners 
- Kwaliteitscontrole cliëntdossier

- Heb je interesse? Neem dan contact op met:

Mirjam de Haan
MSc Gedragswetenschapper | Operationeel manager
m.dehaan@stichtingmaatwerkinzorg.nl  
020-6193727